Plus de 500 mots arabes à portée de main !
Categories

Petit déjeuner en arabe

jam in Arabic
مُرَبَّى
murabbā
confiture
bread in arabic
خُبْز
khubz
pain
eggs in arabic
بَيْضَة
bayḍah
Oeuf
butter in arabic
زُبْدَة
zubdah
beurre
جُبْنَة
jubnah
fromage
breakfast in arabic
فَطور
faṭūr
petit déjeuner
yogurt in arabic
زَبادي
zabādī
yaourt